IQOS 3 DUO lietošana

Nē, jaunais IQOS 3 DUO portatīvais lādētājs nav saderīgs ar iepriekšējām versijām.

Ja 2.4/2.4 Plus turētāju ievietosi IQOS 3 DUO portatīvajā lādētājā, turētājs neveiks uzlādi, jo abu ierīču izmēri atšķiras.

IQOS 3 DUO turētāju nevar ievietot 2.4 /2.4 Plus portatīvajā lādētājā, jo abu ierīču izmēri atšķiras.

Var izmantot iepriekšējās ierīces versijas IQOS jaudas adapteri. Tomēr IQOS 3 DUO USB kabelis ir piemērots USB-C portam, kas atšķiras no IQOS™ 2.4+ porta.

Lai IQOS 3 DUO ierīce darbotos, tā nav pilnībā jāuzlādē, tomēr mēs iesakām pirms ierīces pirmās lietošanas to uzlādēt  pilnībā. 

Ja IQOS 3 DUO portatīvais lādētājs ir pilnībā uzlādēts, to var lietot līdz 20 reizēm.

Uzlādes laiks norādīts tikai IQOS 3 DUO turētājam, kas pirmajā lietošanas reizē ir pilnībā uzlādēts vai ir pilnībā izlādējies. 

Lai no elektriskās kontaktrozetes uzlādētu IQOS 3 DUO portatīvo lādētāju, nepieciešamas apmēram 120 minūtes. IQOS 3 DUO ierīci uzlādē, izmantojot IQOS jaudas adapteri un USB kabeli.

Lai pārbaudītu IQOS 3 Duo portatīvā lādētāja uzlādes līmeni, nospied un atlaid portatīvā lādētāja pogu.


Portatīvā lādētāja statusa indikators IEDEGSIES uz trim sekundēm, lai parādītu baterijas statusu:

- četras gaismas diodes = baterija uzlādēta līdz 75%.

- viena gaismas diode = izlādējusies. Nepieciešama uzlāde.

Paredzēts, ka IQOS 3 DUO darbosies plašā temperatūras diapazonā, taču optimālākā ierīces darbības temperatūra ir no 0 °C līdz 50 °C.

Tu vari pārbaudīt turētāja statusu (to, cik reizes to var lietot neuzlādējot) divos veidos – uz paša turētāja vai portatīvā lādētāja


Lai pārbaudītu statusu uz turētāja,

- nospied un turi nospiestu turētāja pogu:

  • divi indikatori – gatavs divām lietošanas reizēm.
  • viens indikators – gatavs vienai lietošanas reizei.
  •  nedeg neviens indikators – turētājs nav uzlādēts.


Lai pārbaudītu statusu uz portatīvā lādētāja,

- nospied un atlaid portatīvā lādētāja pogu.

- divi indikatori – gatavs divām lietošanas reizēm.

- viens indikators – gatavs vienai lietošanas reizei.


Uz IQOS 3 DUO port. lādētāja       Uz IQOS 3 port. lādētāja*


* Klientiem, kuri lieto IQOS 3 DUO turētāju IQOS 3 portatīvajā lādētājā. Dažos gadījumos, lai zinātu, kad turētājs ir gatavs vienai lietošanas reizei, var būt jāatjaunina IQOS 3 portatīvā lādētāja aparātprogrammatūra.