IQOS sociālo mediju lapas: dalības noteikumi

Izskatās, ka šeit tiki novirzīts no kādas mūsu oficiālās IQOS sociālo mediju vietnes, visticamāk no Facebook IQOS Klientu apkalpošanas lapas, kuras turpmāk kopā tiks sauktas kā “IQOS lapa (-as)”.

IQOS lapas ir paredzētas pilngadīgiem smēķētājiem un pieaugušajiem IQOS lietotājiem, Latvijas Republikas rezidentiem, tāpēc, iepazīstoties ar mūsu IQOS lapu saturu un piedaloties dažādās aktivitātēs, tu apstiprini, ka atbilsti šiem kritērijiem.

Kas mēs esam?

Mēs esam Philip Morris International (“PMI”) uzņēmumu grupas biedrs. Mēs esam norādījuši tev savu identitāti, kā arī kontaktinformāciju tīmekļa vietnē, kur šie dalības Noteikumi (“Noteikumi”) ir publicēti, vai arī attiecīgajā IQOS lapā.

Kā tu piekrīti šiem dalības Noteikumiem?

Izmantojot jebkuru no mūsu IQOS lapām, tu piekrīti ievērot šos Noteikumus. Tāpat tu piekrīti ievērot visus citus platformas noteiktos lietošanas noteikumus (piemēram, Facebook tiesību un pienākumu aprakstu utt.).

Labas sarunas prakse un mūsu pienākums informēt

Pirms mēs izstāstām, ko tev nevajadzētu darīt šajā lapā, zemāk ir uzskaitītas dažas lietas, kas tev jāzina par IQOS.

Philip Morris International (PMI) piedāvā kvalitatīvus, uz zinātniskā pamata izstrādātus produktus, kuri ir labāka alternatīva par smēķēšanas turpināšanu. Mūsu vīzija – bezdūmu produkti pilnībā aizstāj cigaretes

 1. Cigarešu smēķēšana izraisa nopietnas saslimšanas un rada atkarību. Neapšaubāmi, labākais lēmums, ko smēķētājs var pieņemt, ir pavisam atmest tabakas un nikotīna lietošanu.
 2. PMI bezdūmu produkti ir paredzēti pilngadīgām personām, kuras turpina smēķēt vai lietot citus nikotīnu saturošus produktus.
 3. Mēs nepiedāvājam PMI bezdūmu produktus cilvēkiem, kuri nekad nav lietojuši tabakas vai nikotīna produktus vai kuri ir pārtraukuši lietot tabakas un nikotīna produktus. Mūsu bezdūmu produkti nav uzskatāmi par alternatīvu atmešanai un tie nav izstrādāti kā palīglīdzekļi smēķēšanas pārtraukšanai.
 4. PMI bezdūmu produkti nav bez riska un satur nikotīnu, kas rada atkarību. Pāreja uz bezdūmu produktiem ir labāka alternatīva par smēķēšanu.
 5. Mēs atbalstām mūsu pilngadīgos bezdūmu produktu lietotājus viņu ceļā uz pilnīgu pāreju, izmantojot izglītošanos un saņemot mūsu konsultācijas.
 6. Lai patērētāji pilnībā saprastu bezdūmu produktu atšķirības, viņiem krasi jāmaina paradumi un pilnībā jāatmet smēķēšanai paredzēto tabakas izstrādājumu lietošana.
 7. Nepilngadīgas personas nekādā veidā nedrīkst lietot tabakas vai nikotīna produktus.
 8. Grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, diabēta slimniekiem un cilvēkiem ar sirdsdarbības traucējumiem vai paaugstinātu asinsspiedienu nevajadzētu lietot nekādus tabakas vai nikotīna produktus.

Tavs ieguldījums

Mēs regulāri uzraudzīsim IQOS lapas, atbildot uz jautājumiem un sniedzot pēc iespējas vairāk noderīgu ieteikumu. Mēs patiesi priecājamies, ka esi šeit, un ar nepacietību gaidām atsauksmes un aizraujošas sarunas, taču vēlamies, lai šeit tiktu saglabāta tīra un pozitīva atmosfēra.

1. Tu esi atbildīgs/-a par saturu, ko ievieto šajā lapā, tāpēc mēs paturam tiesības izdzēst visus ierakstus, kas satur:

 • aizskarošu vai vardarbīgu valodu;
 • naidīgus vai diskriminējošus komentārus par rasi, etnisko piederību, reliģiju, dzimumu, invaliditāti, seksuālo orientāciju vai politisko pārliecību;
 • saites vai komentārus ar seksuāla rakstura satura materiāliem;
 • autortiesību vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus;
 • surogātpastu, ēsmas saites vai failus, kuri satur vīrusus, kas var radīt citu cilvēku datoru vai mobilo ierīču darbības bojājumus;
 • agresīvus uzbrukumus noteiktām grupām vai komentārus, kas domāti, lai apkaunotu, apdraudētu vai pazemotu citu personu;
 • komerciālu piedāvājumu vai konkurenta reklāmu;
 • nepatiesu, neprecīzu, maldinošu vai uz baumām balstītu informāciju;
 • konfidenciālu informāciju, personas datus vai komercnoslēpumus;
 • kā arī aizliegta uzdošanās par jebkuru personu vai organizāciju.

2. Mēs paturam tiesības pilnībā ierobežot lietotāju iespējas ievietot ziņas IQOS lapās un ierobežot lietotāju aktivitātes, izmantojot pēc mūsu ieskatiem izvēlētas funkcijas. Mēs paturam tiesības bloķēt lietotāja piekļuvi un pašu lietotāju, kas publicē augstāk minēto saturu vai izvēlas nepiemērotu satura ievietošanas modeli, vai arī gadījumos, kad mums ir pamats uzskatīt, ka konkrētam lietotājam vispār nevajadzētu piedāvāt informāciju par bezdūmu produktiem vai tabakas izstrādājumiem vecuma prasību neatbilstību dēļ vai citu iemeslu dēļ, kurus tā vai citādi uzskatām par nepieciešamu, vai arī dzēst visus ierakstus, komentārus vai citu mūsu IQOS lapās ievietoto informāciju, ja mēs uzskatām, ka ieraksts neatbilst šiem noteikumiem vai jebkuriem citiem platformas piemērotajiem lietošanas noteikumiem. Mūsu pienākumos neietilpts paziņošana tev par jebkura šāda lēmuma pieņemšanu.

Atceries, ka tavi vai citu cilvēku ziņojumi ne vienmēr atspoguļo Philip Morris International uzskatus. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu saturu vai saitēm, kuras kopīgo tu vai citi cilvēki. Ja vēlies dalīties ar šo lapu vai tās saturu savā kopienā vai grupā, lūdzu, pārliecinies, vai cilvēki, kuri redzēs tavus tālākos ierakstus, ir pilngadīgi smēķētāji vai pieauguši nikotīna produktu lietotāji.

ATBILDĪBA UN ATRUNAS

Datu privātums

Ja tu norādīsi jebkādus personas datus IQOS lapās, mēs tos apstrādāsim saskaņā ar datu privātuma politiku, kura ir pieejama šeit.

Izmaiņas šajos Noteikumos

Ik pa laikam mēs varam mainīt vai grozīt šos noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai tu būtu vienmēr izformēts/-ta par izmaiņām Noteikumos, mēs iesakām tev pārlasīt tos katru reizi, kad pieslēdzies mūsu IQOS lapām un izmanto tās. Ja pēc tam turpināsi lietot IQOS lapas, tas nozīmēs, ka tu esi piekritis atjauninātajiem Noteikumiem. Datums šīs lapas augšpusē norāda, kad pēdējo reizi ir atjaunoti dotie Noteikumi.

Jurisdikcija

Šos dalības noteikumus un to, kā tu izmanto mūsu IQOS lapas, nosaka Šveices likumi.

Citus tiesisko attiecību veidus reglamentē likumi, kā tas paredzēts attiecīgajos piemērojamajos noteikumos.

Piešķiršanas tiesības, bez atteikumiem, nodalāmība

PMI var nodot tālāk savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem, jebkurai pusei un jebkurā laikā, par to tev iepriekš nepaziņojot, ja vien paziņojumu tev nav jānosūta piemērojamo likumu ietvaros, taču tas neietekmēs tavas tiesības vai mūsu pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Tas, ka mēs neuzstājam uz šo noteikumu stingru izpildi vai neīstenojam tos, nav atteikšanās no šiem Noteikumiem vai PMI tiesībām. Lietotājiem vienmēr jāpieņem, ka šie Noteikumi tiek piemēroti.

Ja kāds no šo Noteikumu nolikumiem tiek atzīts par nederīgu vai neizpildāmu, šo Noteikumu pārējā daļa turpina būt saistoša un, atbilstoši, ir izpildāma.

Paldies, ka esi iepazinies ar noteikumiem!