Privātuma politika

PMI PATĒRĒTĀJU PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Mēs attiecamies pret privātumu nopietni. Šajā paziņojumā ir raksturots Jūsu statuss, apkopotā informācija par Jums un kā mēs ar to rīkojamies. Klikšķiniet katrā sadaļā „uzzināt vairāk”, lai iegūtu vairāk informācijas.

Lūdzam arī izlasīt lietošanas noteikumus pakalpojumam, kas Jūs interesē. Tur atradīsiet vairāk informācijas par mūsu darbību un visus attiecināmos tiesību ierobežojumus.

Kas mēs esam?

Mēs esam daļa no Philip Morris International. Sīkākas ziņas par mums (nosaukums, adrese, utt.) tiks nodotas Jums atsevišķi Jūsu datu apkopošanas vai izpaušanas apstiprināšanas brīdī, piemēram, paziņojumā lietotnē, vietnē vai e-pastā, kas satur saiti uz šo paziņojumu.

Uzzināt vairāk.

 • PMI: Philip Morris International, vadoša starptautiska tabakas grupa. To veido vairākas kompānijas jeb „meitasuzņēmumi”.
 • PMI meitasuzņēmumi: Katrs Philip Morris International kompāniju grupas dalībnieks ir „PMI meitasuzņēmums”. „Mēs” (vai „mums” vai „mūsu”) nozīmē to PMI meitasuzņēmumu, kurš pirmais apkopoja informāciju par Jums.
 • PMI produkts: mūsu vai cita PMI meitasuzņēmuma produkts.

Kā mēs iegūstam informāciju par Jums?

Mēs varam apkopot informāciju par Jums dažādos veidos.

 • Jūs varat sniegt mums informāciju tiešā veidā (piemēram, aizpildot veidlapu, zvanot mums vai augšupielādējot informāciju mobilajā lietotnē).
 • Mēs varam apkopot informāciju automātiski (piemēram, kad izmantojat PMI lietotni vai vietni vai, ja esat to izvēlējies un piekritis mūsu tehnoloģiju izmantošanai, atverot e-pastus vai SMS).
 • Mēs varam iegūt informāciju no trešajām personām (piemēram, publiski pieejamo informāciju tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Twitter).

Šajā paziņojumā mēs norādām visus veidus, kā Jūs sazināties ar mums, t.i., PMI saskares punkti. PMI saskares punkti var būt gan fiziski (piemēram, mazumtirdzniecības vietas un pasākumi), gan digitāli (piemēram, lietotnes un vietnes).

Uzzināt vairāk.

Mēs varam apkopot Jūsu tiešā veidā izpausto informāciju. Parasti tas notiek, kad Jūs:

 • pierakstāties kā mūsu datubāžu vai lojalitātes programmu dalībnieks, vai veicot vecuma pārbaudi (piemēram, personīgi, caur lietotni vai tiešsaistē);
 • iegādājaties PMI produktus vai pakalpojumus mazumtirdzniecības vietā;
 • lejupielādējat vai lietojat digitālo saskares punktu (piemēram, lietotni vai vietni);
 • sazināties ar mums caur saskares punktu, pa e-pastu, sociālajā tīklā vai pa tālruni;
 • reģistrējat pie mums ierīci;
 • abonējat PMI paneļa portālu;
 • reģistrējaties PMI paziņojumu presei vai e-pasta vai mārketinga ziņojumu saņemšanai;
 • iesakāt draugu;
 • piedalāties PMI aptaujās vai (ja likumdošana atļauj) PMI konkursos vai akcijās; vai
 • piedalāties PMI meitasuzņēmuma rīkotā pasākumā.

Mēs varam apkopot informāciju par Jums automātiski. Parasti tas notiek, kad Jūs:

 • apmeklējat vietu, kur pārdod PMI produktus (piemēram, apkopojot Jūsu datus norēķināšanās brīdī vai ar sensoriem tirdzniecības vietā, kuri savienojas ar mobilajām tehnoloģijām);
 • piedalāties PMI meitasuzņēmuma rīkotā pasākumā (piemēram, izdarot pirkumu pasākumā vai ar sensoriem pasākuma vietā, kuri savienojas ar mobilajām tehnoloģijām);
 • sazināties ar mums (piemēram, saskares punktā vai sociālajos tīklos);
 • izmantojat PMI saskares punktus (piemēram, ar izsekošanas mehānismiem lietotnē vai vietnē, vai saņemot SMS); vai
 • veicat publiskus ierakstus sociālajā tīklā, kam sekojam (piemēram, lai mēs varētu izprast sabiedrības viedokli vai atbildēt uz pieprasījumiem par PMI produktiem).

Mēs varam arī apkopot informāciju par Jums automātiski, izmantojot sīkdatnes un tamlīdzīgas izsekošanas tehnoloģijas digitālajos PMI saskares punktos. Izmantoto sīkdatņu un tehnoloģiju veidi ir atkarīgi no konkrētā PMI saskares punkta. Lai uzzinātu vairāk par saskares punktos lietotajām sīkdatnēm (arī Google analīzes sīkdatnēm) un tamlīdzīgām tehnoloģijām, kā arī par to, kā pieņemt vai noraidīt sīkdatnes, lūdzam skatīt paziņojumu par sīkdatnēm, kas publicēts vai pieejams caur šo saskares punktu.

Likumā atļautajos gadījumos mēs varam iegūt informāciju par jums no trešajām personām. Tas var ietvert informāciju, ko PMI meitasuzņēmumi pārsūta savā starpā, publiski pieejamu profilu informāciju (piemēram, savas izvēles un intereses) trešo personu sociālajos tīklos (Facebook un Twitter) un mārketinga sarakstos, kas iegūti no trešo personu mārketinga aģentūrām.

Mēs varam arī apkopot informāciju citos veidos, ko iespējams Jums laiku pa laikam piedāvāt.

Kādu informāciju mēs apkopojam par Jums?

Mēs varam apkopot dažādus Jūsu informācijas veidus:

 • pasūtījumu izpildei nepieciešamā informācija;
 • garantijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā informācija;
 • informācija par Jūsu dalību mūsu lojalitātes programmās;
 • informācija par Jūsu sniegtajiem ieteikumiem;
 • informācija, ko izpaužat mums veidlapās vai aptaujās;
 • informācija par Jūsu apmeklējumiem mūsu tirdzniecības vietās un pasākumos;
 • informācija par to, kā izmantojat digitālos PMI saskares punktus un atbildes reakcijas uz ziņojumiem, ko mēs Jums nosūtām, vai reklāmām, ko Jums rādām;
 • informācija, ko izpaužat mums sarunās, vēršoties mūsu zvanu centros;
 • informācija par Jūsu izvēlēm un interesēm;
 • vecuma pārbaudei nepieciešamā informācija.

Uzzināt vairāk.

Tas, kādu informāciju mēs apkopojam tieši no Jums, būs redzams no konteksta, kādā to izpaužat. Piemēram:

 • ja pasūtāt kādu produktu no mums caur saskares punktu, Jūs norādāt savu vārdu, kontaktpersonu, datus rēķina sagatavošanai un produktus, ko izvēlējāties, lai mēs varētu izpildīt Jūsu pasūtījumu;
 • Jūs varat sniegt informāciju par savām produktu izvēlēm un interesēm, lai mēs varētu piedāvāt Jums interesējošus produktus un pakalpojumus;
 • ja piesakāt apmeklējumu pie mums (vai personas, kas atbalsta mūsu produktus vai pakalpojumus), mēs varam iegūt Jūsu vārdu un kontaktinformāciju;
 • mēs varam apkopot informāciju, kas ļauj mums pārliecināties par jūsu vecumu, piemēram, personu apliecinoša dokumenta kopiju vai jūsu sejas attēlu;
 • mūsu automātiski apkopotā informācija vispārīgi attieksies uz;
 • ziņām par apmeklējumu vai zvanu (piemēram, laiku un ilgumu);
 • ierašanās biežumu, apmeklētajām vietām un apmeklējuma ilgumu, kā arī, kādus pirkumus veicat tirdzniecības vietā vai pasākumā (arī vietās tiešā tuvumā);
 • Jūsu digitālo PMI saskares punktu lietojumu (kādas lapas apmeklējat, no kādas lapas ienācāt, uz kuru lapu devāties, ievadītie meklējumi vai saites, uz kurām klikšķinājāt saskares punktā); un
 • Jūsu ierīci (piemēram, IP adrese vai unikālais ierīces identifikators, vietnoteices dati, ziņas par visām sīkdatnēm, jo esam saglabājuši Jūsu ierīcē).

Informācija, ko apkopojam no trešajām pusēm vispārīgi sastāv no publiski pieejamas profila informācijas (Jūsu izvēles un intereses), piemēram, publiskajos ierakstos sociālajos tīklos.

Kādiem mērķiem izmantojam informāciju par Jums un kāds ir juridiskais pamatojums?

Šajā sadaļā raksturojām mērķus, kam izmantojam personīgo informāciju. Šim paziņojumam ir globāls pielietojums, tādēļ, ja kādas valsts likumi ierobežo vai aizliedz noteiktas šeit raksturotās darbības, mēs šajā valstī attiecīgajiem mērķiem neizmantosim informāciju par Jums.

Ņemot vērā iepriekšminēto, mēs izmantojam informāciju par Jums šādiem mērķiem:

 • Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, piemēram, pārbaudīt Jūsu vecumu un statusu kā mūsu produktu lietotājam
 • Lai pārdotu Jums savus produktus, izpildītu Jūsu pasūtījumus un apstrādātu maksājumus
 • Lai sniegtu Jums ar pārdošanu saistītus pakalpojumus, risinātu Jūsu jautājumus un pieprasījumus un nodrošinātu garantijas pakalpojumus
 • Lai pārdotu savus produktus (ja likumdošana to atļauj), arī pārvaldītu lojalitātes un ieteikumu programmas, uzlabotu produktus, veiktu tirgus izpēti, izstrādātu mārketinga stratēģijas, pārvaldītu mārketinga kampaņas un veidotu Jūsu pieredzi vietās, kur pārdod PMI produktus, pasākumos, kā arī Jums sūtīto ziņu saturā un Jums izrādītajās reklāmās
 • Lai mēs vai mūsu sadarbības partneri ziņotu Jums par iespējām iesaistīties PMI produktu mārketingā vai pārdošanas sekmēšanā
 • Lai Jūs varētu izmantot un uzlabot savu pieredzi ar PMI saskares punktiem un PMI elektroniskajām ierīcēm
 • Lai atbalstītu visa iepriekš minētā izpildi, arī Jūsu kontu pārvaldībai un lai pārvaldītu Jūsu apmeklējumus pie mums vai citur, kur tiek atbalstīti mūsu produkti vai pakalpojumi (piemēram, saistībā ar jaunu produktu vai pēcpārdošanas pakalpojumu), veidotu Jūsu pieredzi ar PMI saskares punktiem un veiktu pārvaldību un novērstu problēmas
 • Uzņēmējdarbības analīzei un uzlabojumiem, arī lai uzlabotu PMI produktus, tirdzniecības vietas un pasākumus, kā arī informāciju, ko mēs (vai mūsu meitasuzņēmumi) sniedzam mūsu klientiem
 • Citiem mērķiem, par ko Jums ziņosim, vai kuri būs skaidri no konteksta, brīdī, kad pirmoreiz iegūsim šo informāciju par Jums

Juridiskais pamatojums tam, ka izmantojam informāciju par Jums, var būt viens no turpmāk norādītajiem (sīkāk tos paskaidrosim sadaļā „uzzināt vairāk”):

 • mums piemērojamā ar likumu noteiktā pienākuma izpilde;
 • līguma, kurā Jūs esat puse, izpilde;
 • likumīga uzņēmējdarbības interese, ko neaizliedz Jūsu intereses informācijas aizsargāšanai;
 • ja nav piemērojams nekas no iepriekš minētā, Jūsu piekrišana (mēs to lūgsim pirms informācijas apstrādes veikšanas).

Uzzināt vairāk.

Mērķi, kam mēs izmantojam informāciju par Jums ar atbilstošām apkopošanas metodēm un juridisko pamatojumu, ir šādi:

Mērķis Apkopošanas metode un apstrādes juridiskais pamatojums
Likumā noteikto pienākumu izpilde

 • pārbaudīt Jūsu vecumu un statusu kā mūsu produktu lietotājam
Šo informāciju Jūs parasti sniedzat mums tiešā veidā.

Mēs to izmantojam, jo mums ir nepieciešams izpildīt ar likumu noteikto pienākumu pārdot produktus tikai pieaugušajiem vai, ja valstī nav šādas likumu prasības, tad tādēļ, ka mums ir likumīga uzņēmējdarbības interese pārdot savus produktus tikai pieaugušajiem, ko neaizliedz Jūsu intereses, tiesības un brīvības aizsargāt informāciju par sevi.
Savu produktu pārdošana

 • izpildīt Jūsu pasūtījumus (arī kvīšu nosūtīšana)
 • apstrādāt Jūsu maksājumus
 • sniegt garantijas pakalpojumus
Šo informāciju Jūs parasti sniedzat mums tiešā veidā (visbiežāk tas ir vārds, adrese, e-pasta adrese, maksājuma informācija).

Mēs to izmantojam, lai izpildītu savas līgumsaistības pret Jums kā mūsu produktu pircēju.
Ar pārdošanu saistītu pakalpojumu sniegšana

 • risināt Jūsu jautājumus un pieprasījumus
 • izpildīt Jūsu prasības
 • veikt vispārīgu pārvaldību un novērst problēmas
Šo informāciju Jūs parasti sniedzat mums tiešā veidā.

Mēs to izmantojam tādēļ, ka mums ir likumīga uzņēmējdarbības interese sniegt ar pārdošanu saistītus pakalpojumus saviem klientiem, ko neaizliedz Jūsu intereses, tiesības un brīvības aizsargāt informāciju par sevi.
Savu produktu pārdošana (ja likumdošana to atļauj)

 • saprast jūsu izvēles (piemēram, kādi produkti vai pasākumi Jums interesētu vai būtu piemērotāko Jūsu vajadzībām) un, ja likumdošana to atļauj, veikt pārdošanu Jums personīgi
 • pārvaldīt lojalitātes programmas
 • aicināt Jūs piedalīties aptaujās vai tirgus izpētes kampaņās un pārvaldīt tās
 • veikt tirgus izpēti
 • izstrādāt mārketinga stratēģijas
 • pārvaldīt mārketinga kampaņas
 • veidot Jūsu pieredzi ar PMI saskares punktiem (piemēram, PMI produktu pārdošanas vietās vai pasākumos personalizēt Jūsu apmeklējumu ar sveicienu vai ieteikumiem, kas Jums interesētu)
 • administrēt lojalitātes un ieteikumu programmas
Parasti tas būs apvienojums informācijai, ko sniedzāt mums (piemēram, Jūsu vārds un kontaktinformācija un sociālā tīkla dati), informācijai, ko mēs apkopojām automātiski (piemēram, ar PMI saskares punktu izmantošanas uzraudzības tehnoloģijām) un (ja likumdošana to atļauj) informācijai, ko mēs saņēmām no trešajām personām (piemēram, publiskie ieraksti sociālajos tīklos).

Mēs to izmantojam ar tādu pamatojumu, ka mums ir likumīga uzņēmējdarbības interese pārdot savus produktus, izmantot PMI saskares punktus un veidot Jūsu pieredzi veidos, ko neaizliedz Jūsu intereses, tiesības un brīvības aizsargāt informāciju par sevi.

Dažās situācijās, kad mēs izmantojam informāciju, lai pieņemtu automatizētu lēmumu, mēs paļaujamies uz Jūsu nepārprotamu piekrišanu. Šādā gadījumā mēs Jums sniegsim atsevišķu paziņojumu par lēmuma pieņemšanas loģiku, kā arī nozīmi un paredzamajām sekām Jums.
Savu produktu pārdošana (ja likumdošana to atļauj)

 • sniegt Jums informāciju par PMI meitasuzņēmumiem un pārvaldīt tos, to akcijas, produktus un pakalpojumus, tirdzniecības vietas, pasākumus un mūsu produktu regulējumu
 • pielāgot to ziņojumu saturu, ko mēs Jums sūtām, vai reklāmas, kuras jums rādām
 • izstrādāt un uzlabot instrumentus šo mērķu sasniegšanai
Parasti tas būs apvienojums informācijai, ko sniedzāt mums (piemēram, Jūsu vārds un kontaktinformācija Jūsu sociālajā tīklā), informācijai, ko mēs apkopojām automātiski (piemēram, izmantojot sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas) un (ja likumdošana to atļauj) informācijai, ko mēs saņēmām no trešajām personām (piemēram, publiskie ieraksti sociālajos tīklos).

Mēs to izmantojam ar tādu pamatojumu, ka mums ir likumīga uzņēmējdarbības interese pārdot savus produktus, ko neaizliedz Jūsu intereses, tiesības un brīvības aizsargāt informāciju par sevi.

Atsevišķās valstīs, kur to pieprasa likums, mēs atsūtīsim Jums šos materiālus elektroniskā formātā tikai pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas.
Visu iepriekšminēto mērķu atbalstīšana

 • pārvaldīt Jūsu kontus
 • ļaut Jums lietot PMI saskares punktus (piemēram, ļaut Jums saglabāt pieteikšanos saskares punkta sadaļās, kuras ir paturētas tikai autorizētajiem lietotājiem, pārvaldīt savas valodas izvēles, pirkumu groza sasaistīšana ar jums)
 • izpildīt Jūsu prasības
 • pārvaldīt Jūsu apmeklējumus pie mums vai citur, kur tiek atbalstīti mūsu produkti vai pakalpojumi (piemēram, saistībā ar jaunu produktu vai pēcpārdošanas pakalpojumu)
 • uzlabot Jūsu pieredzi
 • veikt pārvaldību un novērst problēmas
Parasti tas būs apvienojums informācijai, ko sniedzāt mums (piemēram, vārds, uzvārds (vai līdzvērtīgi dati)) un informācijai, ko mēs apkopojām automātiski (piemēram, informācija par Jūsu ierīci, sīkdatnēm un tamlīdzīgām izsekošanas tehnoloģijām).

Mēs to izmantojam ar pamatojumu, kas atbilst mūsu atbalstītajam informācijas lietošanas mērķim. Piemēram, ja pārvaldām Jūsu kontu, lai atbalstītu pirkumu vai sniegtu pēcpārdošanas pakalpojumu, mēs lietojam informāciju mūsu līgumsaistību izpildei pret Jums kā mūsu produktu pircēju; ja pārvaldām Jūsu kontu, lai parādītu Jums savus produktus, mēs atbalstām mārketingu un tādēļ mēs to izmantojam ar pamatojumu, ka mums ir likumīga uzņēmējdarbības interese pārdot savus produktus, ko neaizliedz Jūsu intereses, tiesības un brīvības aizsargāt informāciju par sevi utt.
Uzņēmējdarbības analītika un uzlabojumi

 • ļauj mums vai mūsu sadarbības partneriem ziņotu Jums par iespējām iesaistīties PMI produktu pārdošanas sekmēšanā
 • uzņēmējdarbības analīzei un uzlabojumiem (arī PMI produktiem, tirdzniecības vietām, kur pārdod PMI produktus, pasākumiem, digitālajiem PMI saskares punktiem un informācijai, ko mēs (vai mūsu meitasuzņēmumi) sniedzam mūsu klientiem)
Parasti tas būs apvienojums informācijai, ko sniedzāt mums; informācijai, ko mēs apkopojām automātiski; un (ja likumdošana to atļauj) informācijai, ko mēs saņēmām no trešajām personām.

Mēs to izmantojam ar tādu pamatojumu, ka mums ir likumīga uzņēmējdarbības interese analizēt un uzlabot savus uzņēmējdarbības rezultātus, savus produktus, PMI saskares punktus, tirdzniecības vietas un pasākumus un aicināt citus iesaistīties PMI produktu pārdošanas sekmēšanā, ko neaizliedz Jūsu intereses, tiesības un brīvības aizsargāt informāciju par sevi.

Ja mēs neizmantojam kādu no iepriekšminētajiem juridiskajiem pamatojumiem, lai izmantotu informāciju par jums, mēs lūgsim Jums Jūsu piekrišanu pirms informācijas apstrādes veikšanas (šie gadījumi būs skaidri no konteksta).

Dažos gadījumos mēs varam izmantot informāciju par Jums veidos, kas nav iepriekš raksturoti. Tad mēs sniegsim papildinošu privātuma paziņojumu ar paskaidrojumu šādam lietojumam. Visi papildu paziņojumi ir jālasa kopā ar šo paziņojumu.

Automatizēta apstrāde un lēmumu pieņemšana

Mēs paļaujamies uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu (automatizēts Jūsu informācijas apstrādes veids, lai novērtētu, analizētu vai prognozētu Jūsu vēlmes un uzvedību) saistībā ar mūsu produktu un pakalpojumu mārketingu, lai nodrošinātu personalizētu pieredzi un nodrošinātu Jums saturu, kas attiecas tieši uz Jums. Šajā sakarā mēs parasti paļaujamies uz likumīgām interesēm, un Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi.

Noteiktos gadījumos mēs varam izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu tikai tad, ja esat devis nepārprotamu piekrišanu. Šādā gadījumā mēs Jums sniegsim atsevišķu paziņojumu, izskaidrojot lēmuma pieņemšanas loģiku, nozīmi un paredzamās sekas. Piemēram, mēs varam paļauties uz automatizētu lēmumu pieņemšanu, lai sniegtu Jums pielāgotus produktu vai pakalpojumu piedāvājumus, pamatojoties uz Jūsu mijiedarbību ar PMI kontaktpunktiem, jo īpaši lojalitātes programmas ietvaros. Jums ir tiesības jebkurā laikā tā vietā pieprasīt manuālu lēmuma pieņemšanas procesu, izteikt savu viedokli, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu vai apstrīdēt lēmumu, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi, ja šāds lēmums Jūs būtiski ietekmētu.

Izņemot atsevišķas iepriekš minētās situācijas, kad mēs paļaujamies uz Jūsu nepārprotamu piekrišanu pielāgotu piedāvājumu sniegšanai, mēs citādi neizmantosim automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, lai pieņemtu lēmumu par Jums, kam ir juridiska vai cita būtiska ietekme uz Jums.

Kam mēs izpaužam informāciju par Jums un kādiem nolūkiem?

Mēs varam izpaust informāciju par Jums:

 • PMI meitasuzņēmumiem;
 • trešajām personām, kas nodrošina PMI meitasuzņēmumiem vai Jums produktus vai pakalpojumus;
 • rūpīgi atlasītiem PMI meitasuzņēmumu sadarbības partneriem un konsultantiem (jomās saistībā ar mūsu produktiem vai atbilstoši to stilam un tēlam), lai tie var sniegt Jums piedāvājumus, kas, viņuprāt, varētu Jums interesēt, spriežot pēc Jūsu izvēlēm; un
 • citām trešajām pusēm, ja likumdošana to pieprasa vai atļauj.

Uzzināt vairāk.

Datu izpaušana citiem PMI meitasuzņēmumiem

 • Informācija par Jums tiks izpausta Philip Morris International Management SA (Lozanna, Šveice), kur tiek veikta personas datu apstrādes centrālā pārvaldīšana PMI meitasuzņēmumiem. Philip Morris International Management SA apstrādā informāciju par Jums visiem iepriekš šajā paziņojumā raksturotajiem mērķiem.
 • Informāciju par Jums var izpaust PMI meitasuzņēmumam, kurš ir atbildīgais Jūsu dzīvesvietas valstī (ja atšķiras no PMI meitasuzņēmuma, kurš pirmais apkopoja informāciju) visiem iepriekš šajā paziņojumā raksturotajiem mērķiem.
 • Informāciju par Jums var izpaust jebkuram citam PMI meitasuzņēmumam, ar ko sazināties (piemēram, ja ceļojat un vēlaties uzzināt, kur jaunajā valstī iegādāties PMI produktus vai kur atrast pakalpojumus vai atbalstu PMI produktiem), lai uzlabotu savus pakalpojumus, ko Jums sniedzam.

Informācija par PMI meitasuzņēmumiem un valstīm, kurās tie izveidoti, ir pieejama šeit.

Datu izpaušana trešajām personām

 • Mēs varam izpaust informāciju par Jums trešajām personām, kas nodrošina PMI meitasuzņēmumiem vai Jums produktus vai pakalpojumus (piemēram, konsultantiem, norēķinu pakalpojumu sniedzējiem, piegāžu veicējiem, mazumtirgotājiem, produktu treneriem un informācijas un vecuma pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem).
 • Mēs varam izpaust informāciju par Jums PMI meitasuzņēmumu rūpīgi atlasītiem trešo personu sadarbības partneriem un konsultantiem (atbilstoši tam, kas Jums var asociēties ar mūsu produktiem, piemēram, to līdzīga vai papildinoša tēla, stila vai funkcionalitātes dēļ), lai tie var ziņot Jums par produktiem, pakalpojumiem un akcijām, kas, viņuprāt, varētu Jums interesēt, spriežot pēc Jūsu izvēlēm.
 • Mēs varam izpaust informāciju par Jums citām trešajām personām, ja likumdošana to pieprasa vai atļauj, piemēram, likumdevējām iestādēm un valsts departamentiem, arī atbildot uz tiesībsargājošo iestāžu vai citu valsts amatpersonu pieprasījumiem, ja uzskatām izpaušanu par nepieciešamu vai atbilstošu fiziska kaitējuma vai finansiāla zaudējuma novēršanai vai saistībā ar aizdomu par vai apstiprinātu pretlikumīgu darbību izmeklēšanu, vai organizācijas restrukturizācijas kontekstā.

Kur var tikt nosūtīta informācija par Jums?

Līdzīgi kā citas starptautiskas organizācijas, PMI meitasuzņēmumi pārsūta informāciju globālā līmenī. Tātad informācija par Jums var tikt nosūtīta visā pasaulē (ja Jūsu datus apkopo Eiropas Ekonomikas zonā, tas nozīmē, ka tie var tikt pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas).

Uzzināt vairāk.

Izmantojot informāciju kā raksturots šajā paziņojumā, informācija par Jums var tikt pārsūtīta vai nu valstī vai teritorijā, kur tā apkopota, vai arī ārpus tām, tostarp valstī vai teritorijā, kur nav līdzvērtīgu datu aizsardzības standartu.

Piemēram, PMI meitasuzņēmumi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) var pārsūtīt personīgo informāciju PMI meitasuzņēmumiem ārpus EEZ. Visos gadījumos pārsūtīšana notiks:

 • pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību;
 • saskaņā ar atbilstošiem drošības pasākumiem, piemēram ES parauglīgumiem; vai
 • nepieciešams izpildīt savas līgumsaistības starp Jums un mums (vai īstenot pasākumus, kas veikti pirms līguma noslēgšanas un pēc Jūsu pieprasījuma) vai lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts Jūsu interesēs starp mums un trešo personu, līdzīgi kā ceļojumu organizēšanā.

Atbilstošie drošības pasākumi personas datu aizsardzībai vienmēr tiks īstenoti šajās valstīs vai teritorijām saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem.

Kā mēs aizsargājam informāciju par Jums?

Mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret neatļautu izpaušanu, lietošanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Ja nepieciešams, mēs izmantojam šifrēšanu un citas tehnoloģijas, kas var palīdzēt aizsargāt Jūsu sniegto informāciju. Mēs arī pieprasām saviem pakalpojumu sniedzējiem ievērot stingras datu privātuma un drošības prasības.

Cik ilgi tiks uzglabāta informācija par Jums?

Mēs saglabāsim informāciju par Jums tik ilgi, cik nepieciešams šīs informācijas apkopošanas mērķa izpildei. Pēc tam tā tiks dzēsta. Glabāšanas ilgums var būt atšķirīgs atkarībā no informācijas apkopošanas mērķa. Ievērojiet, ka dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt mums dzēst šo informāciju. Mums arī dažreiz ir likumā paredzēts pienākums saglabāt informāciju, piemēram, nodokļu un grāmatvedības mērķiem.

Uzzināt vairāk.

Parasti mēs datus saglabājam pamatojoties uz nākamajā tabulā raksturotajiem kritērijiem:

Veids Skaidrojums / biežākie saglabāšanas kritēriji
 • jums sniegtais mārketings(tostarp mārketinga paziņojumi) (ja jūs izmantojat digitālos saskares punktus un esat saziņai sasniedzams)
Lielākā daļa informācijas Jūsu mārketinga profilā tiek saglabāta visu mūsu mārketinga attiecību ar Jums laikā, piemēram, kamēr turpināt izmantot digitālos saskares punktus vai atbildat uz mūsu paziņojumiem. Tomēr daži Jūsu mārketinga profila elementi, piemēram, ieraksti par mūsu mijiedarbību par jums, dabiski pamazām noveco, tādēļ mēs to automātiski dzēšam pēc noteikta laika (parasti 3 gadi), kas nepieciešams šīs informācijas apkopošanas mērķu izpildei.
 • jums sniegtais mārketings (tostarp mārketinga paziņojumi) (ja jūs ar mums vairs nesazināties)
Scenārijs ir tāds pats kā iepriekš aprakstīts, taču, ja mēs sen neesam ar Jums sazinājušies (parasti 2 gadus), mēs pārtrauksim mārketinga paziņojumu sūtīšanu jums un dzēsīsim jūsu atbilžu uz šādiem paziņojumiem vēsturi. Tas notiks, piemēram, ja šajā laikā ne reizi neesat klikšķinājuši uz uzaicinājumu uz pasākumu vai pieteikušies digitālajā saskares punktā vai nesazināties ar klientu dienestu. Iemesls tam ir tāds, ka šajos apstākļos mēs pieņemam, ka Jūs nevēlaties saņemt šos paziņojumus.
 • jums sniegtais mārketings (tostarp mārketinga paziņojumi (ja jūs neesat pieejams saziņai)
Ja esat reģistrējies mūsu mārketinga paziņojumu saņemšanai, bet Jūsu sniegtā kontaktinformācija nedarbojas, mēs saglabāsim jūsu informāciju laikposmā, kas parasti nepārsniedz 6 mēnešus, lai sniegtu jums iespēju atgriezties un labot šo informāciju.
 • jums sniegtais mārketings (tostarp mārketinga pakalpojumi) (nepilnīga reģistrācija)
Ja uzsākat sevis reģistrāciju datu bāzē, bet šo procesu nepabeidzat (piemēram, ja neizpildāt vecuma pārbaudes procedūru vai ja neapstiprināt saskares punkta lietošanas noteikumus), mēs saglabāsim Jūsu datus tikai 6 mēnešus, lai Jūs varētu atgriezties un pabeigt šo procedūru.
 • tirgus izpēte
Ja neesat pie mums reģistrējies citiem nolūkiem (piemēram, mārketinga saziņa, garantija, klientu dienests) un mēs izmantojam publiski pieejamu informāciju par Jums, lai izprastu tirgu vai Jūsu izvēles, mēs saglabāsim šo informāciju par Jums uz neilgu laiku, lai izpildītu konkrēto tirgus izpētes darbību.
 • pirkumi un garantija
Ja iegādājaties preces, mēs saglabāsim ziņas par šo pirkumu, līdz tiks pabeigts darījums un lai izpildītu visas likumā noteiktās prasības (piemēram, nodokļu un grāmatvedības lietvedības mērķiem). Ja Jūs arī reģistrējaties ierīces garantijai, mēs saglabāsim ziņas par to, cik ilgi tas būs nepieciešams šai garantijai.
 • klientu dienests
Ja sazināties ar klientu dienestu, mēs ierakstīsim Jūsu jautājumu (tostarp informāciju par jūsu pieprasījumu un mūsu atbildi) un saglabāsim to tik ilgi, kamēr tas būs svarīgs mūsu attiecībām, piemēram, ja Jums nepieciešama ierīces nomaiņa atbilstoši garantijai, vai arī citus būtiskus ierakstus. Pagaidu ieraksti (piemēram, automātiska tālruņa zvana ierakstīšana, kur lūdzam mums savienot Jūs ar mazumtirdzniecības punktu) var būt svarīgi tikai līdz nākamo pastāvīgo ierakstu veikšanai, un tie tiks saglabāti tikai neilgu laiku.
 • sistēmas audita žurnāli
Sistēmas audita žurnāli parasti tiek uzglabāti tikai dažus mēnešus.
 • uzņēmējdarbības analīze
Uzņēmējdarbības analīzes datus parasti apkopo automātiski, kad lietojat PMI saskares punktus, un īsi pēc tam tie tiek padarīti anonīmi/sakopoti.

Kādas ir Jūsu tiesības un iespējas?

Jums var būt dažas vai visas no šīm iespējām attiecībā uz informāciju, kas atrodas mūsu rīcībā par Jums:

 • pieprasīt mums nodrošināt tai piekļuvi;
 • pieprasīt mums to labot, atjaunot vai dzēst;
 • pieprasīt mums ierobežot tās lietošanu atsevišķos gadījumos;
 • atsevišķos gadījumos iebilst pret to, ka mēs to izmantojam;
 • atsaukt savu piekrišanu tam, ka mēs to izmantojam;
 • datu pārnesamība atsevišķos gadījumos;
 • izvēlēties neļaut mums to lietot tiešajam mārketingam; un
 • iesniegt sūdzību savas valsts uzraugošajai iestādei (ja tāda ir).

Mēs piedāvājam Jums vienkāršus veidus šo tiesību izmantošanai, piemēram, „anulēt abonementu” saites, vai saņemtajos ziņojumos piedāvājot Jums kontaktadresi.

Dažas mūsu piedāvātās mobilās lietotnes var sūtīt Jums arī pašpiegādes ziņojumus, piemēram, par jauniem produktiem vai pakalpojumiem. Jūs varat atspējot šos ziņojumus sava tālruņa vai lietotnes iestatījumos.

Uzzināt vairāk.

Jūsu tiesības ir noteiktas Jūsu valsts likumos. Ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā, Jums būs nākamajā tabulā norādītās tiesības. Ja atrodaties citur, Jūs varat ar mums sazināties (skatīt sadaļu „pie kā vērsties ar jautājumiem?” šī paziņojuma beigās), lai uzzinātu vairāk.

Tiesības saistībā ar mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums Sīkākas ziņas (piezīme: visām šīm tiesībām ir piemērojami noteikti tiesiskie ierobežojumi)
 • pieprasīt mums nodrošināt tai piekļuvi
Šis ir apstiprinājums:
 • vai mēs apstrādājam informāciju par Jums;
 • mūsu nosaukumam un kontaktinformācijai;
 • apstrādes mērķim;
 • konkrētās informācijas kategorijām;
 • personu kategorijām, kam izpaužam informāciju un, ja persona neatrodas EEZ un negūst labumu no Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, tad arī atbilstošajiem informācijas drošības pasākumiem.
 • (ja mums tāds ir) informācijas avotam, ja mēs šo informāciju neieguvām no Jums;
 • automātiskas lēmumu pieņemšanas, arī profilēšanas, kas rada juridisku ietekmi uz Jums, vai būtiski ietekmē Jūs līdzīgā veidā, esamībai (ja tāda ir, tad attiecīgajā mērā, un tad mēs vērsīsim Jūsu uzmanību uz to), un informācijai par iesaistīto loģiku un šādas apstrādes nozīmi un paredzamajām sekām attiecībā uz Jums; un
 • kritērijiem, ko piemēro informācijas glabāšanas ilguma noteikšanai.
Pēc Jūsu pieprasījuma mēs Jums iesniegsim mūsu izmantotās informācijas par Jums kopoju (ja tas neietekmē trešo personu tiesības un brīvības).
 • pieprasīt mums to labot vai atjaunot
Attiecināms, ja informācija mūsu rīcībā nav precīza vai pilnīga.
 • pieprasīt mums to dzēst
Attiecināms, ja:
 • informācija mūsu rīcībā vairs nav nepieciešama mērķiem, kam to izmantojam;
 • mēs izmantojam informāciju ar Jūsu atļauju un Jūs šo atļauju atsaucat (tad mēs cienīsim Jūsu vēlmi vairs ar Jums nesazināties, izņemot, ja liksiet mums dzēst visu informāciju par Jums, un šo vēlmi mēs arī izpildīsim);
 • mēs izmantojam informāciju pamatojoties uz likumīgu interesi un, pēc Jūsu iebilduma, mēs konstatējam, ka mums nav aizliedzošas intereses turpināt izmantot šīs informācijas lietošanu;
 • informācija ir iegūta vai izmantota pretlikumīgi; vai
 • nepieciešams izpildīt likumos paredzētās prasības.
 • pieprasīt mums ierobežot veikto informācijas apstrādi
Šī tiesība ir attiecināma īslaicīgi, kamēr izskatām Jūsu lietu, ja Jūs:
 • apstrīdat mūsu izmantotās informācijas precizitāti; vai
 • iebilstat, ka mēs izmantojam informāciju pamatojoties uz likumīgu interesi (ja šajos gadījumos izmantojat savas tiesības, mēs Jūs informēsim, ja izmantosim šo informāciju atkārtoti).
Šī tiesība ir attiecināma arī, ja:
 • izmantojam informāciju pretlikumīgi un Jūs iebilstat pret datu dzēšanu; vai
 • mums vairs nav nepieciešami šie dati, bet Jūs tos pieprasāt tiesvedības uzsākšanai.
 • iebilst pret mūsu veikto informācijas apstrādi
Šajā situācijā Jums ir divas tiesības:
 • ja mēs izmantojam informāciju par Jums tiešajam mārketingam, jūs varat izvēlēties no tā atteikties (bez nepieciešamības pamatot savu izvēli), un mēs ievērosim šo Jūsu pieprasījumu; un
 • ja mēs izmantojam informāciju par Jums pamatojoties uz likumīgu interesi mērķiem, kas nav tiešais mārketings, Jūs varat iebilst pret tās lietošanu šiem mērķiem, sniedzot paskaidrojumu savai situācijai, un mēs apsvērsim Jūsu iebildumu.
 • atsaukt savu piekrišanu tam, ka mēs to izmantojam
Piemērojams, ja juridiskais pamatojums šīs informācijas par Jums izmantošanai ir piekrišana. Šie gadījumi būs skaidri no konteksta.
 • datu pārnesamība
Ja:
 • esat mums šos datus izpauduši; un
 • mēs šos datus izmantojam ar automātiskiem līdzekļiem vai nu pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, vai savu līgumsaistību izpildei pret Jums,
tad Jums ir tiesības saņemt šos datus atpakaļ no mums vispārīgi lietotā formātā un tiesības pieprasīt mums tos pārsūtīt kādam citam, ja mums tas ir tehniski iespējams.
 • iesniegt sūdzību savas valsts uzraugošajai iestādei
Katrai Eiropas Ekonomikas zonas valstij ir jāparedz viena vai vairākas valsts iestādes šim mērķim.

Kontaktinformāciju atradīsit šeit: ec.europa.eu

Lai saņemtu informāciju par citām valstīm, lūdzu, sazinieties ar savas valsts iestādi.

Pie kā vērsties ar jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, attiecīgā PMI meitasuzņēmuma un, ja nepieciešams, atbilstošā datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju atradīsit šeit. Kontaktinformācija būs norādīta arī visos paziņojumos, ko PMI meitasuzņēmums sūtīs Jums.

Ja Jūsu valstī ir datu aizsardzības iestāde, Jums ir tiesības tur vērsties ar saviem jautājumiem vai bažām. Ja attiecīgais PMI meitasuzņēmums nespēj atrisināt Jūsu jautājumus vai bažas, Jums ir arī tiesības vērsties pēc palīdzības savas valsts tiesā.

Izmaiņas šajā paziņojumā

Mēs varam laiku pa laikam atjaunot šo paziņojumu (un visus papildu paziņojumus par privātumu). Mēs paziņosim Jums par izmaiņām likumā noteiktajos gadījumos.

Pēdējo izmaiņu datums: 2022. gada 13. janvārī.