Mīts pret realitāti: kas patiesībā izraisa ar cigarešu smēķēšanu saistītas saslimšanas?

Cilvēki joprojām par galveno cēloni ar smēķēšanu saistītām saslimšanām uzskata nikotīnu, taču patiesībā ir pavisam citādi. ​

Patiesība par nikotīnu​

Tabakas lapas dabīgi satur nikotīnu. Tas izraisa atkarību, taču nav galvenais ar smēķēšanu saistīto slimību cēlonis. ​

Galvenais ar smēķēšanu saistīto slimību cēlonis meklējams dūmos, kas rodas cigaretes degšanas procesā. ​

Kas vainas dūmiem?​

Cigarešu dūmos ir vairāk nekā 6000 ķīmisku vielu, no kurām apmēram 100 tiek klasificētas kā kaitīgas vai potenciāli kaitīgas vielas. Lielākā daļa no šīm vielām rodas, kad tabaka tiek dedzināta. ​

Izskaust degšanu un tādējādi ievērojami samazināt kaitīgo vielu daudzumu (kaitīgās vai potenciāli kaitīgās vielu daļiņas) ir bezdūmu produktu attīstības pamatā. ​

Kā IQOS atšķiras no cigaretēm?​

IQOS karsē tabaku, nevis dedzina to. Tā rezultātā, lietojot IQOS, rodas aerosols, kurā ir par 95% mazāk kaitīgu ķīmisko vielu, salīdzinot ar cigaretēm. Pilnīga pāreja uz IQOS ir mazāks risks veselībai nekā cigarešu smēķēšanas turpināšana.*​

Šis produkts ir paredzēts tikai pilngadīgiem lietotājiem un nav bez riska. Nikotīns izraisa atkarību.​

*Vidējais kaitīgo ķīmisko vielu samazinājums (izņemot nikotīnu), salīdzinājumā ar atsauces cigaretes dūmiem. Tas nenozīmē riska samazinājumu par 95%.​