Kā tiek mazināts ar smēķēšanu saistītais kaitējums?

Pēdējā laikā aizvien vairāk patērētāju meklē alternatīvus produktus, kas var aizstāt par ierastiem kļuvušos produktus un paradumus, kas ir kaitīgi vai potenciāli kaitīgi veselībai un apkārtējai videi. Tā ir atteikšanās no pārtikas produktiem, kas satur pievienotu cukuru, transtaukus, benzīna vai dīzeļdzinēju automašīnu aizstāšana ar elektromobiļiem, vakcīnu lietošana, lai apturētu slimību izplatību, baltmaizes aizstāšana ar pilngraudu produktiem u.tml. Izņēmums nav arī cigaretes, kas, lai samazinātu smēķēšanas kaitīgumu, tiek aizstātas ar samazināta riska nikotīna produktiem.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem[1], par spīti ar smēķēšanas samazināšanu saistītajiem preventīvajiem pasākumiem 2025. gadā pasaulē būs vairāk nekā miljards smēķētāju.

Dažas valstis, tādas kā Čehija[2], Apvienotā Karaliste[3], Jaunzēlande[4], Norvēģija[5], Kanāda[6], ir izvirzījušas mērķi ne tikai samazināt smēķētāju skaitu, bet arī palīdzēt samazināt smēķēšanas radīto kaitējumu tiem, kas neplāno atmest smēķēšanu.

Nav šaubu, ka labākais risinājums ir pilnībā atteikties no jebkādiem tabakas un nikotīna produktiem. Taču atsevišķās valstīs tiek izteikts viedoklis, ka patērētājiem, kas tik un tā neplāno atmest smēķēšanu, vajadzīga iespēja saņemt informāciju un pāriet pie zinātniski pamatotiem mazāk kaitīgiem nikotīna produktiem un samazināt smēķēšanas radīto kaitējumu sev un apkārtējiem.

Galvenais[7] ar smēķēšanu saistīto slimību cēlonis ir kaitīgās vai potenciāli kaitīgās vielas, kas rodas un izdalās, degot tabakai. Likvidējot degšanu, var samazināt smēķēšanas izraisīto kaitējumu un nikotīnu, kura dēļ cilvēki visbiežāk smēķē, saņemt mazāk kaitīgā veidā.

Tieši tāpēc bezdūmu izstrādājumi dažās valstīs tiek vērtēti kā alternatīva cigaretēm, kas var samazināt ar tabakas produktu lietošanu saistīto kaitējumu.

Latvijā visizplatītākās bezdūmu alternatīvas ir karsējamās tabakas izstrādājumi un elektroniskās cigaretes. Citās valstīs, piemēram, Zviedrijā, populārs ir nesmēķējams tabakas produkts „snuss”, kas pieder pie bezdūmu tabakas produktu kategorijas.

Šo produktu izpētei, to ietekmes analīzei valstis pievērš aizvien lielāku uzmanību.

 

Kaitējuma samazināšanas kritēriji

Sabiedrības veselības speciālisti ir radījuši formulu, kas ilustrē svarīgākos posmus kaitējuma mazināšanas ķēdē. Lai sabiedrība no kaitējuma mazināšanas gūtu maksimālu labumu, ļoti svarīgi ir divi kritēriji. Pirmkārt, patērētājiem ir jāpiedāvā alternatīvas, kas būtu zinātniski pamatotas un palīdzētu mazināt kaitējumu. Otrs svarīgais aspekts – šīm alternatīvām jābūt pievilcīgām pēc iespējas lielākai patērētāju grupai.

Runājot par alternatīviem nikotīna izstrādājumiem, tiem jānodrošina tāda pieredze, lai pilngadīgie smēķētāji, kas turpinātu smēķēt, vēlētos pāriet uz mazāk kaitīgiem produktiem. Jo vairāk esošo smēķētāju pāries pie samazināta kaitējuma produktiem, jo lielāks varētu būt labums sabiedrībai. Tomēr no šo izstrādājumu lietošanas ir jāaizsargā nepilngadīgie un bijušie smēķētāji, kas jau ir atteikušies no smēķēšanas un vairs nelieto tabakas un nikotīna produktus.

Vairāk interesantas un aktuālas informācijas par bezdūmu alternatīvām – jau drīzumā.

1 Pasaules Veselības observatorija (HGO).

2 Čehijas Republikas Valdības stratēģiskais plāns.

3 Apvienotās Karalistes bezdūmu tabakas izstrādājumu kontroles plāns.

4 Jaunzēlandes Valdības tabakas kontroles regulēšanas lēmums.

5 Norvēģijas Karalistes Valdības stratēģiskais plāns.

6 Kanādas Valdības tabakas kontroles stratēģija.

7 Lietuvas Nacionālais vēža institūts.

Svarīga informācija: IQOS lietošana nav bez riska. Karsējamās tabakas izstrādājumos esošais nikotīns izraisa atkarību.