Zinātne par IQOS.

Mūsu zinātniskā novērtējuma ceļojums.

Zils, zeltains, balts un melns IQOS

Zinātniskā programma.

Mēs esam izstrādājuši visaptverošu, pakāpenisku zinātniskā vērtējuma programmu. Šo programmu ir iedvesmojusi farmācijas nozares prakse, un tā darbojas atbilstoši ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) 2012. gada vadlīnijām par iespējamo modificētā riska tabakas izstrādājumu novērtēšanu. Mūsu novērtējums tika veikts saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Uzzināt vairāk

Vai IQOS ir mazāk toksisks?

Laboratorijas apstākļos mēs konstatējām, ka IQOS tabakas tvaiki ir mazāk toksiski par cigarešu dūmiem.

Mūsu zinātnieki rūpīgi pārbauda mūsu produktus pirms tie nonāk pie pilngadīgiem smēķētājiem. Izmantojot in vitro pārbaudes mūsu laboratorijās, mēs novērtējām IQOS tabakas tvaiku citotoksicitāti un genotoksicitāti, salīdzinot ar atsauces cigareti, kas ir izstrādāta pētniecības mērķiem. Šo pārbaužu rezultāti parāda, ka IQOS cigarešu tvaiki ir ievērojami mazāk toksiski nekā atsauces cigaretes dūmi.

Šis ir tikai neliels ieskats mūsu darbā. Šīs pārbaudes bija ļoti svarīgas pirms pārgājām pie IQOS testēšanas pilngadīgo smēķētāju tūkstošiem, kas brīvprātīgi piedalījās mūsu klīniskā pētījuma programmā un galu galā ļāva mums komercializēt mūsu produktus.

Karsējamās tabakas vienību filtrs IQOS turētājā
Zeltains IQOS – turētājs un lādētājs

Klīniskie pētījumi.

Vai ievērojami mazāks kaitīgo ķīmisko vielu daudzums un zemāks līmenis IQOS tabakas tvaikos nozīmē arī zemāku šādu ķīmisko vielu līmeni organismā? Ja jūs samazināsiet kaitīgo ķīmisko vielu līmeni, kas ir zemāks IQOS tabakas tvaikos, tad skaidrs, ka, pārejot no cigaretēm uz IQOS, samazināsies arī šo kaitīgo ķīmisko vielu iedarbība. Lai to pierādītu mēs izmērījām šo kaitīgo ķīmisko vielu iedarbības biomarķierus tūkstošiem smēķētāju, kas piedalījās mūsu klīniskā pētījuma programmā (daži pārgāja uz IQOS, kamēr citi turpināja smēķēt savu cigarešu zīmolu vai atmeta smēķēšanu uz pētījuma laiku).

Šie pētījumi parāda, ka, smēķētājiem pārejot uz IQOS, viņu organisms absorbē ievērojami mazāk kaitīgo ķīmisko vielu, kas savukārt pozitīvi maina vairākus izvēlētos riska marķierus, kas saistīti ar smēķēšanas izraisītām slimībām.

Zils IQOS 3 Duo turētājs un lādētājs
Klīniskie pētījumi

IQOS pieredze.

Mūsu klīniskā pētījuma dalībieki, kuri pārgāja uz IQOS, ziņoja, ka IQOS sniegtā pieredze ir salīdzināma ar cigarešu smēķēšanu. Šāda atziņa apstiprina mūsu uzskatu, ka IQOS ir potenciāls kļūt par pieņemamu alternatīvu pilngadīgiem smēķētājiem, kuri neplāno atmest smēķēšanu. Pamatojoties uz visiem šiem zinātniskajiem pierādījumiem, mēs esam pārliecināti, ka pilnīga pāriešana uz IQOS ir mazāk kaitīga par cigarešu smēķēšanas turpināšanu.*

Tomēr ir svarīgi zināt tālāk minēto. IQOS lietošana var radīt risku veselībai, bet riska samazinājumu ietekmē arī katra indivīda smēķēšanas vēsture un pieredze. Labākā izvēle vienmēr ir atteikties no tabakas un nikotīna lietošanas. IQOS nav alternatīva smēķēšanas pārtraukšanai. Tas nodrošina nikotīna uzņemšanu, kas izraisa atkarību.

*Pamatojoties uz pieejamo pierādījumu kopumu, salīdzinot IQOS lietošanu ar parasto cigarešu smēķēšanas turpināšanu. Svarīgo informāciju skaties vietnē IQOS.com.

Zils IQOS turētājs
Balts un sarkans IQOS lādētājs

Ilgtermiņa pētījumi.

Kad IQOS ir pieejams tirgū, izpēte pāriet no pirmspārdošanas struktūras uz reālu pēcpārdošanas sistēmu. Šeit mēs apskatām, kā produkts tiek lietots un kas to lieto, lai papildinātu mūsu konstatējumus pirms produkta laišanas tirgū un darītu visu iespējamo, lai identificētu un novērstu tā lietošanu vai uzņemšanu nevēlamu auditoriju vidū. Pēc gadiem ilgas komercializācijas daudzās valstīs pieejamie dati apstiprina mūsu novērojumus, kas izdarīti pirms produkta laišanas tirgū, īpaši attiecībā uz IQOS pievilcību pilngadīgu smēķētāju vidū un relatīvi nelielo nesmēķētāju vai agrāko smēķētāju interesi.

Tagad, kad produktu lieto miljoniem pilngadīgu smēķētāju, mēs pārbaudījām ziņojumus par tā ietekmi uz veselību. Ilgtermiņa pētījumi mums galu galā palīdzēs novērtēt potenciālo ar konkrētām slimībām saistīto IQOS riska samazinājumu. Datu apkopošana, lai atbildētu uz šo jautājumu, prasa laiku, bet tā ir pareizā izvēle. Līdz šim visi pieejamie dati apliecina, ka ejam pareizā virzienā.

Ieslēgts zeltains IQOS 3 DUO: gatavs smēķēšanai
Zeltains IQOS 3 DUO komplekts uz eleganta galda
Zeltains IQOS lādētājā

Rezultāts.

IQOS ir labāka izvēle nekā smēķēšanas turpināšana.

Līdz šim pieejamo zinātnisko pierādījumu kopums skaidri parāda, ka pilnīga pāreja uz IQOS rada mazāku risku Tavai veselībai, nekā cigarešu smēķēšanas turpināšana.*

Svarīga informācija: IQOS lietošana nav bez riska un satur nikotīnu, kas izraisa atkarību.

*Pamatojoties uz pieejamo pierādījumu kopumu, salīdzinot IQOS lietošanu ar parasto cigarešu smēķēšanas turpināšanu.Svarīgo informāciju skaties vietnē IQOS.com.