IQOS__rupes_CIRCLE_projekts

Kā PMI parūpējas par vecajām ierīcēm

PMI ar CIRCLE projekta palīdzību vēlas samazināt elektronisko ierīču radīto piesārņojumu. ​
Tikai apmēram 20% pasaules elektronisko un elektrisko ierīču atkritumu* tiek pārstrādāti.. PMI vēlas palīdzēt risināt situāciju ar elektroniskajiem atkritumiem. Mūsu risinājums - CIRCLE projekts. Veco IQOS un lil SOLID ierīču vākšana, šķirošana un utilizācija.  ​
PMI parūpēsies par ierīcēm, kas Tev vairs nav vajadzīgas. Ierīču savākšana sākas IQOS veikalos, kur jebkurš lietotājs īpašās šķirošanas atvilktnēs var atstāt savas vecās IQOS un lil SOLID ierīces. 95 no 100 IQOS lietotājiem** pozitīvi vērtē veco ierīču atgriešanu ar mērķi samazināt elektronisko ierīču radīto piesārņojumu. Tas skaidri parāda, ka IQOS lietotājiem, tāpat kā mums, rūp vides piesārņojuma samazināšana. ​
Ierīces, kuras atzīstam par lietošanai nederīgām, mēs atreģistrējam un nosūtam uz šķirošanas punktu Ungārijā, kur tās tiek izjauktas un sašķirotas pa sastāvdaļām. Daudzas ierīces un to daļas tiek arī atjaunotas un tām tiek dota otrā dzīve. ​
CIRCLE projekta ietvaros mēs apņemamies izstrādāt un ieviest atbildīgu attieksmi pret IQOS un lil ierīču savākšanas iespējām.​
* Apvienoto Nāciju ziņojums: Time to seize opportunity, tackle challenge of e-waste. 2019. gada 24. janvāris. ​
** Tiešsaistes aptauja, kas veikta Japānā, Krievijā & Vācijā, 2021. gada aprīlī aptaujājot 718 pilngadīgus IQOS lietotājus. ​