Iekštelpu gaisa kvalitāte: kuri izstrādājumi visvairāk ietekmē gaisa kvalitāti?

Vai zināji, ka gaisā, kas tiek saukts par tīru un svaigu, ir piesārņojums, tikai tā daudzums nepārsniedz noteiktās pieļaujamās normas? Telpu gaisu piesārņo gāzes plīts un pat gaisa atsvaidzinātājs, taču viens no lielākajiem piesārņojuma avotiem ir cigarešu dūmi.

 

Cigaretes degšanas laikā izdalās dūmi un blakusdūmi, kas izplatās gaisā, iesūcas tekstilā, paklājos, sienās. Kā apgalvo zinātnieki, virsmās var iesūkties gandrīz visas gāzveida vielas, kas izdalās smēķēšanas laikā. Pat tad, ja telpā divus gadus nesmēķē, smaka vienalga paliek.

Bez ilgi paliekošās smakas telpās, kurās tiek smēķētas cigaretes, palielinās cieto daļiņu, nikotīna, oglekļa monoksīda, ūdens tvaiku un dažādu organisko savienojumu koncentrācija. Tāpēc, pat nesmēķējot, bet atrodoties piesmēķētā telpā, organismā iekļūst tabakas degšanas procesā radušās, veselībai kaitīgās vielas. Eksperti ir aprēķinājuši, ka viena stunda piesmēķētā telpā ir pielīdzināma vienai izsmēķētai cigaretei.

 

Atšķirībā no cigaretes IQOS tabaku karsē un izdala tvaiku nevis dūmus. Turklāt atšķirībā no cigaretēm IQOS lietošana nerada blakusdūmu plūsmu, tādējādi gaisa kvalitāti ietekmē tikai IQOS lietotāja izelpotais tvaiks. Lai noskaidrotu, kā tabakas karsēšana ietekmē iekštelpu gaisa kvalitāti, tika izpētītas ķīmiskās vielas un to daudzums IQOS radītajā tvaikā.

Zinātniski pētījumi apstiprina, ka IQOS radītie tvaiki negatīvi neietekmē iekštelpu gaisa kvalitāti*. Lai arī pēc IQOS lietošanas palielinās nikotīna, acetaldehīda un glicerīna daudzums, to koncentrācija ir daudz mazāka kā cigarešu dūmos, kā arī būtiski zem Eiropas Savienības un iekštelpu gaisa kvalitātes vadlīnijās noteiktā sliekšņa.

 

Iekštelpu gaisa kvalitātes pētījumi tiek veikti īpaši pielāgotā vidē. Vispirms tajā tiek novērtēts esošais gaisa sastāvs – fona piesārņojuma līmenis. Tad divos atsevišķos novērojumos noteikts, kādi savienojumi atrodami gaisā pēc cigaretes smēķēšanas vai IQOS lietošanas, un to koncentrācija salīdzināta pret noteikto fona līmeni. Abiem novērojumiem tiek radīti pilnīgi vienādi vides apstākļi.

Analizējot dūmu vai tvaika radīto piesārņojumu, pētījumos novēro, kā mainās rādītāji, mainoties telpas ventilācijai, mitrumam. Tāpat nosaka,  kādu ietekmi uz iekštelpu gaisa kvalitāti atstāj smēķētāju skaits telpā un attālums starp viņiem.

Svarīga informācija: IQOS lietošana nav bez riska.

*Avots: PMI pētījums, kas veikts saskaņā ar ISO standartiem, simulējot reālās pasaules scenārijus un pamatojoties uz robežvērtībām, kas noteiktas spēkā esošajās gaisa kvalitātes vadlīnijās, ja to izmanto vidē, kurā tiek ievērotas normatīvās normas par atbilstošu ventilāciju.