Kāpēc ir svarīgi izvairīties no degšanas?

Pastāv bažas, ka visi tabakas produkti ir vienlīdz kaitīgi pamatā vairākām ar smēķēšanu saistītām veselības problēmām. 

Patiesībā tas nav gluži pareizi. Tabaka var būt mazāk kaitīga, ja tiek karsēta, nevis dedzināta.

Dūmi – degšanas rezultāts

Cigaretes smēķēšana ietver degšanu un dūmu veidošanos.

Kad tiek aizsmēķēta cigarete, tās iekšienē sākas degšanas process, temperatūrai cigaretes galā paaugstinoties virs 800°C. Degšanas rezultātā rodas dūmi.

Cigarešu dūmi ir sarežģīts toksisku vielu maisījums, kas satur vairāk nekā 6000 ķīmisko vielu. No tām apmēram 100 tiek saistītas ar smēķēšanas ieraisītām veselības problēmām.

 

Bez degšanas  – mazāk kaitīgo ķīmisko vielu

Izvairīšanās no degšanas un līdz ar to kaitīgo vai potenciāli kaitīgo kīmisko vielu daudzuma samazināšana ir bezdūmu produktu attīstības pamatā. 

IQOS karsēšanas tehnoloģijā nav degšanas. Ierīcē precīzi tiek kontrolēta temperatūra, lai nodrošinātu, ka tabaka nesasniedz temperatūru, kādā sāktu degt.

Izvairoties no degšanas, samazinās kaitīgo un potenciāli kaitīgo vielu rašanās.

Tā kā IQOS tabaku karsē, nevis dedzina, IQOS izdala vidēji par 95% mazāk kaitīgu ķīmisko vielu nekā cigarešu dūmos.*

Svarīga informācija: tas nenozīmē par 95% zemāku risku. IQOS lietošana nav bez riska.

*9 kaitīgo ķīmisko vielu samazinājums (izņemot nikotīnu), kuras Pasaules Veselības organizācija iesaka samazināt cigarešu dūmos. Svarīgo informāciju skaties vietnē IQOS.com.