Kāpēc ir svarīgi izvairīties no degšanas?

Pastāv bažas, ka visi tabakas produkti ir vienlīdz kaitīgi pamatā vairākām ar smēķēšanu saistītām veselības problēmām. 

Patiesībā tas nav gluži pareizi. Tabaka var būt mazāk kaitīga, ja tiek karsēta, nevis dedzināta.

Dūmi – degšanas rezultāts

Cigaretes smēķēšana ietver degšanu un dūmu veidošanos.

Kad tiek aizsmēķēta cigarete, tās iekšienē sākas degšanas process, temperatūrai cigaretes galā paaugstinoties virs 800°C. Degšanas rezultātā rodas dūmi.

Cigarešu dūmi ir sarežģīts toksisku vielu maisījums, kas satur vairāk nekā 6000 ķīmisko vielu. No tām apmēram 100 tiek saistītas ar smēķēšanas ieraisītām veselības problēmām.

 

Bez degšanas  – mazāk kaitīgo ķīmisko vielu

Izvairīšanās no degšanas un līdz ar to kaitīgo vai potenciāli kaitīģo kīmisko vielu daudzuma samazināšana ir bezdūmu produktu attīstības pamatā. 

IQOS karsēšanas tehnoloģijā nav degšanas. Ierīcē precīzi tiek kontrolēta temperatūra, lai nodrošinātu, ka tabaka nesasniedz temperatūru, kādā sāktu degt.

Izvairoties no degšanas, samazinās kaitīgo un potenciāli kaitīgo vielu rašanās.

Tā kā IQOS tabaku karsē, nevis dedzina, izdalās pilnīgi atšķirīga sastāva tabakas aerosols, kurā ir vidēji par 95% mazāk kaitīgo ķīmisko vielu, salīdzinot ar cigaretēm.*

Svarīga informācija: Tas nenozīmē riska samazinājumu par 95%.

*Vidējais kaitīgo ķīmisko vielu samazinājums (izņemot nikotīnu), salīdzinājumā ar izpētes cigaretes dūmiem (3R4F).

Šis produkts ir paredzēts tikai pilngadīgiem lietotājiem un nav bez riska. Nikotīns izraisa atkarību.