IQOS veiktie klīniskie pētījumi

Lai radītu inovatīvas tabakas karsēšanas ierīces, bija nepieciešama vairāk nekā 20 gadu attīstība un zinātniskie pētījumi. Investīcijas šajā jaunajā tehnoloģijā un pētījumos jau sasniegušas 4,5 mljrd. ASV dolāru.

Visa mūsu sniegtā informācija par IQOS balstās uz apstiprinātiem datiem un zinātniskiem pētījumiem.

10 klīniskie pētījumi, kas veikti Eiropā, Japānā un Amerikas Savienotajās Valstīs, tostarp pētījums ar 6 mēnešu novērošanas periodu, uzrādīja pozitīvas izmaiņas. Tika salīdzināti tie lietotāji, kuri pārgājuši uz IQOS, ar tiem, kuri turpina smēķēt klasiskās cigaretes. Līdzīgi pierādījumi ir iegūti arī 18 neklīnisko pētījumu laikā. Šo pētījumu apjoms un ilgums ir atšķirīgs – no dažām dienām līdz 18 mēnešiem.

Visi līdzšinējo zinātnisko pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka, pilnībā pārejot uz IQOS, ietekme uz veselību var kļūt mazāka, nekā turpinot smēķēt klasiskās cigaretes.

Philip Morris International veikto tabakas lietošanas kaitējuma samazinājuma un bezdūmu tehnoloģijas produktu pētījumu rezultāti tiek publicēti recenzētos zinātniskajos izdevumos. Veikto zinātnisko pētījumu rezultāti, kas saistīti ar IQOS, tiek aprakstīti, izmantojot terminu Tobacco Heating System jeb THS – tabakas karsēšanas ierīce.

Svarīga informācija: IQOS lietošana nav bez riska. Karsējamās tabakas izstrādājumos esošais nikotīns izraisa atkarību.

Avots: Plaša spektra kaitīgu un potenciāli kaitīgu ķīmisko vielu koncentrācijas vidējais samazinājums IQOS aerosolā salīdzinājumā ar to koncentrāciju vairāk nekā 1600 cigarešu zīmolu dūmos, kas ir noteikta mērījumos, kas veikti no 2008. līdz 2017. gadam vairāk nekā 40 valstīs. Aerosols un dūmi tika savākti, izmantojot Kanādas Veselības ministrijas (Health Canada) aprakstīto intensīvās mašīnsmēķēšanas režīmu. Aprēķinātais samazinājums neattiecas uz nikotīnu.