Dažādi tabakas izstrādājumi un to toksiskums

Vai esi dzirdējis, ka var saindēties pat ar tīru ūdeni, bet par veselīgiem uzskatītie pārtikas produkti var būt ne tikai derīgi, bet arī kaitīgi? Tad no kā ir atkarīgs produkta toksiskums? Un vai visi tabakas izstrādājumi ir vienādi toksiski?

 

Daži pārtikas produkti, piemēram, bumbieri, āboli, cukīni, kartupeļi satur vielas, kas pašas par sevi ir toksiskas. Mēreni lietojot šos produktus, organisms saņem dažādas derīgas vielas, bet, apēdot ļoti daudz, cilvēks var ļoti stipri saindēties. Līdzīga situācija ir arī ar ūdeni – lai arī bez ūdens neviens organisms nevar izdzīvot, uzreiz izdzerts ļoti liels ūdens daudzums kļūst nāvējošs[1].

Starp citu – toksiskums ir divējāds – akūts un hronisks. Iepriekšminētajiem produktiem, ja tie tiek lietoti mazos daudzumos, organismam tiek nodarīts kaitējums tikai tad, ja uzreiz tiek apēsts liels daudzums. Un tas ir akūta toksiskuma piemērs.

Bet pastāv arī hronisks toksiskums. Šajā gadījumā produkts tiek patērēts nedaudz un iedarbība uz organismu ir ļoti maza. Taču, lietojot šādu toksisku produktu pastāvīgi, lai arī mazos daudzumos, ilgtermiņā iedarbība uz organismu vienalga parādās. Un tieši tabakas izstrādājumu pastāvīga lietošana ir viens no šāda toksiskuma piemēriem.

 

Vairums cigarešu dūmos atrodamo kaitīgo ķīmisko vielu rodas, tabakai degot.

Tā kā bezdūmu tabakas izstrādājumos degšanas process nenotiek, kaitīgās vielas izdalās vidēji līdz 95 % mazāk nekā cigarešu dūmos [2]. Tāpēc galvenais jautājums – vai mazāks kaitīgo un potenciāli kaitīgo vielu daudzums samazina arī paša produkta toksiskumu? 

Salīdzinot IQOS un cigarešu toksisko iedarbību, konstatēts, ka IQOS izdalīto tvaiku toksiskums ir krietni mazāks nekā cigarešu dūmiem [3].

Pilnīga pāreja pie IQOS rada mazāk riska nekā smēķēšanas turpināšana.

Vēl vairāk interesantu pētījumu – jau drīzumā.

[1] Amerikas Ķīmijas padome. 2 PMI Zinātne. 3 Apvienotās Karalistes Toksikoloģijas komiteja (COT).

Tas nenozīmē ka risks samazinās par 95 procentiem. IQOS lietošana nav bez riska. Karsējamās tabakas izstrādājumos esošais nikotīns izraisa atkarību.